Fakta om rasen

Den Sibiriska katten är vid det här laget en tämligen välkänd, rysk kattras. Vad man vet har denna ras utvecklats under hundratals år i Ryssland, och de svenska Sibiriska katter som vi föder upp idag har sina rötter i St. Petersburg.

Temperament och kroppstyp

Den Sibiriska katten är en storvuxen kattras med samma kroppstyp som norska skogskatter och Maine Coon. Detta betyder att den är mycket större än normala katter och att den dessutom växer oerhört långsamt. Man räknar inte dessa katter som vuxna förrän de blivit kring fem år gamla. Tassarna ska vara stora och katten har en man som betraktas som karaktäristisk för den Sibiriska katten. Annars är pälsen semilånghårig.

När det gäller temperament finner de flesta att den Sibiriska katten är mycket lik en hund i sättet. De är oerhört sällskapliga och pratsamma. Men katterna är också mycket aktiva och vill gärna klättra och hoppa. Detta kan innebära problem om ägaren bor i en liten lägenhet och tänker hålla sin katt som innekatt. Då gäller det att se till att hålla katten sysselsatt med lekar och aktiviteter. Det är även lämpligt att skaffa en stor klätterställning som håller för katter i den här storleken eftersom det annars finns risk för att möblerna förvandlas till lekställning istället.

Hälsa

Den Sibiriska katten är en ganska ny ras utanför Östeuropa, då den bara funnits här i västvärlden sedan efter Sovjetunionens fall 1989. Men hittills har rasen inte visat sig ha några särskilda sjukdomar utan verkar på det stora hela vara en ovanligt frisk och sund ras. Det enda test som rekommenderas för denna kattras är HCM – Hypertrofisk kardiomyopati – en hjärtsjukdom som är den vanligaste sjukdomen hos katter, inte bara hos Sibirisk katt. Testet genomförs vid flera olika tillfällen. Första gången brukar katten vara under ett år, därefter vid tre år och sedan vid fem år. Eftersom HCM är en progredierande sjukdom kommer den att förvärras med åren. I dagsläget finns inget botemedel.

Rasföreningar

Det finns i dagt två rasföreningar för Sibirisk katt. Den första Rasringen för Sibirisk katt och Neva Masqurade (SlgNEringen) har sitt säte i Stockholm och är en rasring för just Sibirisk katt samt dess nära släkting Neva Masqurade. Föreningen arbetar för en sund avel med kattens bästa i fokus och för att sprida information om de båda raserna som den representerar. Man arbetar även för att upprätthålla goda kontakter mellan personer och föreningar både i Sverige och utomlands. Föreningen arrangerar årligen ett klubbmästerskap för sina medlemmar och rapporterar även från större utställningar, både inrikes och utomlands.

Föreningen Sällskapet Sibirisk katt grundades 2002 och har sedan starten ökat sitt medlemsantal rejält, i takt med att rasen Sibirisk katt blivit allt mer populär. Föreningens mål är, precis som SlgNEringen, att sprida information om den Sibiriska katten och arbeta för en sund avel där kattens välbefinnande alltid står i centrum. Man fokuserar även på att upprätta samarbete med internationella föreningar. Föreningen arbetar i SVERAKS anda men anser sig vara en oberoende förening. I samband med föreningens 15-års jubileum kommer man även hålla sitt allra första klubbmästerskap. Detta går av stapeln den 18:e november 2017.